search
Informacje
Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Miejska instytucja kultury

Rynek-Ratusz 27

50-101 Wrocław

tel./faks +48 71 34 34 267

tel. +48 71 34 45 320

sekretariat@grotowski-institute.art.pl


NIP: 896 000 55 49

REGON: 001413508

Rejestr Instytucji Kultury (RIK) 27/99

Dostawa wyposażenia Starej Piekarni w zakresie teatralny systemu oświetleniowego, nagłośnieniowego, multimedialnego oraz scenicznego

Zawiadomienie o wyborze oferty dla części 4 Zawiadomienie o wyborze oferty dla części 3 Zawiadomienie o wyborze oferty dla części 1 i 2 Informacje z otwarcia ofert z dn. 01.08.2018 r. Odpowiedzi na pytania Wykonawców lista nr 2 z dnia 18.07.2018 r. (pobierz) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.06.2018 (pobierz) Zmiana Rozdział IV Formularz […]

Zaprojektowanie, stworzenie oraz dostawa na rzecz Zamawiającego platformy multimedialnej na potrzeby projektu „Implementacja w infrastrukturze informatycznej Instytutu im. J. Grotowskiego oprogramowania umożliwiającego rozwój usług publicznych w zakresie ekultury

Zawiadomienie o wyborze oferty Informacje z otwarcia ofert z dnia 13.03.2018 Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Grotowski SIWZ-Załącznik_nr_1_ opis przedmiotu zamówienia Zalacznik_nr2 do SIWZ Grotowski Zalacznik_nr_3_do_SIWZ Grotowski Zalacznik_nr_4_do_SIWZ Grotowski Zalacznik_nr5_do_SIWZ GROTOWSKI Zalacznik_nr6_do_SIWZ grotowski Zalacznik_nr7_do_SIWZ grotowski Załącznik_nr_8 do SIWZ Grotowski